پرش لینک ها

تعرفه پنل اس ام اس و امکانات پلن های مختلف

در این بخش می توانید قیمت سامانه های مختلف پیامک و امکانات هرکدام از آنها را مشاهده نمایید. طبیعتا هرچه پلن بالاتری را انتخاب کنید امکانات سامانه و تعرفه ارسال اس ام اس کمتر خواهد بود.

 

پلن پایه

59هزارتومان
خرید

پلن اقتصادی

99هزارتومان
خرید

پلن شرکتی

199هزارتومان
خرید

پلن تجاری

379هزارتومان
خرید
امکانات سامانه
پلن پایه
پلن اقتصادی
پلن شرکتی
پلن تجاری
تعرفه هر پیامک

19 تومان

17.3 تومان

16.1 تومان

15.1 تومان

پیامک هدیه

500 پیامک هدیه

700 پیامک هدیه

1500 پیامک هدیه

3000 پیامک هدیه

ارسال انبوه و تکی
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
ارسال پیامک زماندار
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
ارسال از فایل متنی و اکسل
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
ارسال پیام صوتی
times تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
checked تعرفه پنل اس ام اس وبیها
ارسال پیامک به لیست سیاه
times تعرفه پنل اس ام اس وبیها